Triết Lý Cuộc Sống: 5 Dấu hiệu cho thấy bạn là người có phúc báo

Triết Lý Cuộc Sống: 5 Dấu hiệu cho thấy bạn là người có phúc báo

Dấu hiệu đã tu từ kiếp trước kiếp này hưởng phúc…. Vậy phúc sẽ đến với chúng ta như thế nào? Phải làm gì mới được hưởng phúc? Chúng ta đã quen với việc cầu xin Bồ Tát ban phúc lành, nhưng thực tế, phúc đức không phải cứ cầu là sẽ có được, chúng ta phải tu dưỡng nếu muốn được hưởng phúc. Nếu bạn có những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn bạn là người đã tu từ nhiều kiếp, có phúc khí, nhất định sẽ gặt hái nhiều may mắn trong cuộc đời.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *