5 việc làm tích đức có thể thay đổi vận mệnh

5 việc làm tích đức có thể thay đổi vận mệnh

Trong cuộc sống, Tâm và Đức làm nên vẻ đẹp của con người. Vẻ đẹp ấy tạo nên sự khác biệt căn bản giữa con người và các loài vật. Nói đến chữ Đức chính là nói về đạo đức con người, là luôn đồng nghĩa với những điều tốt đẹp. Cùng nghe nội dung audio: “5 việc làm tích đức có thể thay đổi vận mệnh” sau đây.

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *