+45 ý tưởng trang trí sân vườn trên sân thượng tuyệt đẹp

Mô tả: tìm kiếm một ý tưởng vườn trên sân thượng? Những cảm hứng này kết hợp cây xanh, hoa đẹp và thiết kế thanh lịch, độc đáo.