LỄ VU LAN LÀ GÌ? LÀ NGÀY NÀO TRONG NĂM? NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Lễ vu lan là gì? Là ngày nào trong năm? Nguồn gốc và Ý Nghĩa của ngày lễ vu lan báo hiếu

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Cùng Tiểu Cảnh Mini tìm hiểu Lễ Vu Lan là gì? Ngày nào trong năm? Và nguồn gốc và ý …

Lễ vu lan là gì? Là ngày nào trong năm? Nguồn gốc và Ý Nghĩa của ngày lễ vu lan báo hiếu Read More »