Vì sao sống tốt mà mãi khổ đau? Sống tốt tại sao gặp toàn bất hạnh?

Vì sao sống tốt mà mãi khổ đau? Sống tốt tại sao gặp toàn bất hạnh?

Có người cả đời không làm gì sai trái, sống tốt với mọi người, nhưng tại sao cuộc sống vẫn gặp phải những bệnh tật bất hạnh? Vì thế, đôi khi kiếp này chúng ta gặp nhiều khổ đau phiền muộn, nhưng không phải do những việc làm trong hiện tại, mà do quả báo …

Vì sao sống tốt mà mãi khổ đau? Sống tốt tại sao gặp toàn bất hạnh? Read More »